Featured

The right one, the right time

I am believing,

not wishing.

I am hoping and not desperate.

Reposted from march 29, 2016 . 1am.
Advertisements
Featured

Still no where to find.

I am starting a crop here, WordPress.com, for what aims or visions? I am still no where to up to.
For what led me here ? My envisions, endeavors, the side of me that seriously right now, no where to find. I know I’ve lost a lot of me (of who I am before ) the day I decided to pursue the present crop I’m having in front of me way back. No regrets. Years had been passing , and a voice inside me still wanting of something. Something that still no where to be find.

Panaghou 43

Hindi ko kayang magkunwaring

Wala lamang ang lahat~

Hindi ko kayang magpanggap

Na wala akong nadarama~

Hindi ko kayang magmaskara

Na tila masaya pa~

Hindi ko na maikubli pa–

Damdaming nadudurog mo na.

Lamentation #37

Do not force yourself to move on. Do not lie to yourself that you already do. Do not fake and pretend to be strong. Cry until no tears come out of your eyes. Grief until it hurts mo more. It’s okay to feel vulnerable. It’s okay to feel weak. You are just being human. Most importantly, soon enough you will be okay.

Thank you BookNerd, you really feel me 😢😭

Panaghoy 39

Huwag kang iiyak sa akin,

Kung ako’y lilisanin mo rin.

Huwag kang tatangis sa aking harapan

Kung ika’y yayao din naman~

Ang ❤ kong bato ay mamon rin naman

Marunong masaktan, magmahal.

Huwag kang iiyak sa aking harapan

Manginginusap na ika’y pakinggan,

Patawarin, piliin, mahalin …

Oh, ginuo, ako’y tao lamang,

May damdaming maunawain,

Kaloobang dalisay at malambing.

Sa ❤ kong mamon-in,

Sa salita kong matuparin,

Ang kaawaan ka’t aluhin,

Aking panghabang buhay nang papasanin.

Sa ❤ ng sino mang-mapanlinlang,

Balakin saaki’y– huwag ng isa-katuparan,

Kalooban kong mayumi,

Dungisan mo’y– lintik ang walang ganti.

Panaghoy 40

Sa mga 👁👁 ng mga mapang husga

Ang ugali ko’y hinatulan na,

Nilalang na hipokrita

Sa mundo’y pasakit ka.

Ano ba’t iyo’y naiisp pa nila

Sa kalagayan nilang hikahos na tela

Pansarili’y di masalba

Sa kahirapang sinasamba.

Asalang– pangit sa maganda

Tara nga’t manalamin ka

Panyuyurak sa isang piling

Doble mong aanihin.